Kontakt  |  Dojazd
40-389 Katowice Woźniaka 4

Norma :: PN-91/H-74240

Opis normy Rury stalowe bez szwu precyzyjne
Normy PN-91/H-74240
Wytwarzanie Wytwarzane jako rury ciągnione na zimno ze stali węglowej i niskostopowej. Stosowane głównie tam gdzie wymagana jest dokładność wymiarów, mała grubość ścianki oraz dobra jakość powierzchni.
Stosowane gatunki R35, R45, (R55, R65), 18G2A(10, 20, 34, 45, 55, 30H, 40H)
Wymiary i tolerancje Rury dzieli się ze względu na klasy dokładności wykonania średnic i grubości ścianek:- odchyłka wymiarowa średnicy zewnętrznej i ścianki (wariant A)- odchyłka wymiarowa średnicy wewnętrznej i ścianki (wariant B)- odchyłka wymiarowa średnicy wewnętrznej i zewnętrznej (wariant C)Dopuszczalne odchyłki średnic zewnętrznych:- wg tabeli
Długości rur Rury dostarcza się w długościach: - fabrykacyjne 2,0 ?7,0 m - dokładnych do 500 mm ?0/+2 mm - dokładnych od 500 do 2000 mm ?0/+3 mm - dokładnych od 2000 do 5000 mm ?0/+5 mm - dokładnych od 5000 do 7000 mm ?0/+10 mm - dokładnych pow 7000 mm do uzgodnienia
Szczelność Brak wymogu przeprowadzenia próby szczelności.
Prostoliniowość Rury powinny być proste a krzywizna nie powinna przekraczać 1,5mm na każdy 1m długości rury
Badania Wykonywane badania - sprawdzenie powierzchni- sprawdzenie wymiarów- sprawdzenie składu chemicznego- sprawdzenie własności wytrzymałościowych- próba spłaszczania- próba roztłaczaniaBadania opcjonalne:- sprawdzenie szczelności- według warunków uzgodnionych przy zamówieniu
Pakowanie
Znakowanie
Rury dostarcza się w wiązkach, skrzynkach lub luzem.
Stan dostawy
Powierzchnia
Zabezpieczenia
Rury dostarcza się w odpowiedniej obróbce ciplnej: BK ? bez obróbki cieplnej BKW ? po obróbce cieplnej ciągnione z małym gniotem na wymiar gotowy GBK ? rury wyżarzone rekrystalizująco w atmosferze ochronnej GZF ? rury wyżarzone rekrystalizująco bez regulowanej atmosfery NBK ? rury normalizowane w atmosferze ochronnej GZF ? rury normalizowane bez regulowanej atmosfery Rury dostarcza się w stanie surowym. Rury dostarcza się bez opakowania w wiązkach z zabezpieczeniem przed uszkodzeniami mechanicznymi.Przed pakowaniem powierzchnię rur zabezpieczyć środkiem przeciwkorozyjnym. Powierzchnia rur powinna być gładka stosownie do metody wytwarzania. Dopuszcza się drobne wady pochodzące z procesu wytwarzania.
Atesty Atest 3.1